Consell Comarcal del Priorat

Consell Comarcal del Priorat

El Consell Comarcal del Priorat és un organisme de l’Administració Local, en funció de la Llei que regula l’organització comarcal de Catalunya. El Consell Comarcal del Priorat té competències atribuïdes per la Generalitat de Catalunya i les lleis del Parlament de Catalunya, i altres delegades per la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la comarca. La institució es finança mitjançant els ingressos provinents de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments, que fan aportacions en funció de les competències que els deleguen.

Contacte

Plaça de la Quartera, 1. 43730. Falset
977 83 01 19
consellcomarcal@priorat.cat

Operacions