Banc de terres. Sostenibilitat del sector primari del Priorat

Soci beneficiari
Consell Comarcal del Priorat
Projecte
Priorat-Montsant-Siurana. Paisatge agrícola de muntanya mediterrània
Subprojecte
Emprenedoria i innovació social

La superfície agrícola del Priorat ha sofert un procés d’abandonament en les últimes dècades, fruit principalment de la manca de relleu generacional. El Banc de terres vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no disposen de terres en propietat o que en volen gestionar una major superfície, puguin incorporar-se a l’activitat agrícola mitjançant la cessió o traspàs de finques per part dels seus propietaris.

Informació per a persones usuàries interessades

Finques disponibles

Banc de terres

Objectius

  • Implementar un model territorial integrat propi i transversal.
  • Preservar l’activitat agrícola de qualitat basada en la tradició i la innovació.
  • Fixar la població a la comarca.
  • Generar noves oportunitats laborals.
  • Garantir la seguretat jurídica i un entorn de confiança entre les persones usuàries.

Actuacions

Disseny del Banc de terres del Priorat

Consisteix en la recerca d’experiències similars a altres territoris, l’elaboració d’un mapa d’usos del sòl, i la confecció d’una base de dades de propietaris, de finques rústiques, de terres susceptibles de ser aprofitades i de persones que volen dedicar-se a l’activitat agrícola o augmentar la superfície de les seves explotacions.

Creació del Banc de terres

Posada en marxa d’un banc de terres, en el conjunt de la comarca del Priorat, gestionat eficaçment per tal que s’uneixin les voluntats dels propietaris de finques en els diversos municipis i de les persones que les volen treballar, amb el consegüent desenvolupament d’una estratègia de comunicació i difusió de les funcions i beneficis obtinguts.