El PECT Priorat-Montsant-Siurana

El PECT “Priorat-Montsant-Siurana” és un projecte de recerca i innovació que vol potenciar un model de desenvolupament a la comarca del Priorat que integra en un mateix eix el desenvolupament econòmic i la gestió sostenible del paisatge i dels recursos agrícoles i culturals de la comarca. El PECT de la comarca del Priorat persegueix la transformació econòmica mitjançant un fort component d’innovació, la generació de noves oportunitats, la millora de la qualitat i condicions de vida de la població de la comarca, i la preservació i posada en valor del territori

Cofinançat per la Unió Europea, mitjançant el FEDER, PECT significa “Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial”, i en el cas del Priorat els socis impulsors en són cinc: Consell Comarcal del Priorat (que exerceix com a coordinador), Denominació d’Origen Montsant, Denominació d’Origen Qualificada Priorat; PIMEC - Micro, Petita i Mitjana d’Empresa de Catalunya; i VITEC-Parc Tecnològic del Vi.

Els PECT

El programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en consonància amb les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva implementació a Catalunya.

Tot el programa operatiu té com a base una metodologia, impulsada des de la Comissió Europea, que vol promoure l’especialització intel·ligent a través dels sistemes d’investigació i la innovació regional (anomenada RIS3, en anglès).

L’instrument proposat per activar aquest paper del territori són els Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT).

El context

El Priorat ha situat el valor del paisatge com a eix vertebrador de tots i cadascun dels plantejaments, elements i processos que han de conformar el model de desenvolupament socioeconòmic i cultural d’un territori que vol esdevenir un referent i un exemple de futur per als territoris agrícoles de la mediterrània de terra endins. En els darrers anys s’han desenvolupat un conjunt d’instruments estratègics destinats a preservar els recursos culturals, naturals i els paisatges de la zona amb un fort compromís i participació de la població, els agents econòmics i les administracions públiques.

Amb el desenvolupament del PECT, articulat a partir dels eixos estratègics de creixement i especialització sostenible i intel·ligent, establint un pla de treball ambiciós i realista vol aconseguir un gran salt qualitatiu en el creixement econòmic i el posicionament del Priorat a escala local i internacional.