Política de privacitat

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en el fitxer denominat xarxes socials i màrqueting, responsabilitat de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT i seu social a Pl. De la Quartera 1, CP 43730, de Falset (Tarragona).

Les seves dades no seran transmeses a tercers, i seran conservades mentre vostè no sol·liciti el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en Plaça Quartera, 1 - FALSET, o en consellcomarcal@priorat.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a info@segurdades.com