Foment del comerç innovador i sostenible al Priorat

Soci beneficiari
PIMEC
Projecte
Priorat-Montsant-Siurana. Paisatge agrícola de muntanya mediterrània
Subprojecte
Emprenedoria i innovació social

Aquesta operació vol incrementar l’oferta de comerç i serveis, tot mirant de promoure punts de venda arreu de la comarca, adaptats a un nou entorn de competitivitat i sostenibles econòmicament. Tot plegat porta a la reorientació dels punts de venda actuals i a la creació de nous, que dotin d’un teixit comercial i de serveis coherent amb els valors de proximitat, respecte mediambiental i responsabilitat social.

Objectius

  • Avaluar i redissenyar les activitats amb els diferents agents implicats.
  • Impulsar l’activitat comercial.
  • Dinamitzar l’activitat comercial.
  • Millorar la competitivitat del comerç.
  • Innovar el marc de gestió del comerç i serveis.
  • Foment del consum responsable i sostenible.

Actuacions

Professionalització del sector

Diagnòstic de necessitats de formació, assistència tècnica, nous models de negoci i suport al teixit associatiu.

Millora de la competitivitat

Pla d’adaptació del comerç a noves tecnologies, assistència tècnica i implementació de nous models comercial.

Promoció de l’activitat comercial

Creació del banc de locals comercials disponibles, campanyes institucionals de foment del consum, campanya d’imatge i promoció dels comerços.

Seguiment i avaluació

Anàlisi de resultats de les accions executades amb les dades econòmiques derivades i difusió de les mateixes.