Coordinació - Oficina de gestió del PECT Priorat

Soci beneficiari
Consell Comarcal del Priorat

Aquesta operació intenta garantir la correcta coordinació entre els socis beneficiaris del PECT i les entitats que en son finançadores, alhora que es treballa per a una eficient execució tècnica i financera dels diferents projectes en marxa. Per dur endavant l’operació, es crea una oficina tècnica i de gestió del PECT.

Objectius

  • Garantir la correcta coordinació i execució tècnica i financera del PECT.
  • Garantir l’assoliment dels objectius i indicadors previstos en l’execució d’actuacions i operacions.
  • Garantir la participació dels diferents agents socioeconòmics i polítics.
  • Facilitar l’adopció de bones pràctiques i transferir els resultats a altres regions de muntanya i agràries.

Actuacions

Creació d’una Oficina tècnica

Es crea una oficina tècnica que garanteixi el correcte funcionament i execució tècnica del projecte PECT Priorat, el compliment dels objectius i indicadors previstos, la implicació del conjunt de la població de la comarca, i la comunicació i la transferència dels resultats i les bones pràctiques a d’altres territoris.