Banc de terres del Priorat

Què és el Banc de Terres del Priorat

El Banc de terres del Priorat és una eina de dinamització i suport a la gestió de l’espai agrari. La principal tasca és la mediació i l’impuls d’acords entre persones propietàries de finques rústiques en desús, o a punt de ser-ho, i persones demandants que volen gestionar-les.

Es compta amb una assessoria jurídica especialitzada en contractes agrícoles, que redacta els acords entre persones propietaries i gestores de finques, garantint la seguretat jurídica per a ambdues parts. El cost d’aquest assessorament és assumit pel Consell Comarcal del Priorat.

D’aquesta manera, el Banc de terres del Priorat pretén revertir el procés d’abandonament de l’activitat agrària, facilitar l’accés a la terra i afavorir el relleu generacional.

Vols ser una persona usuària

Si ets una persona propietària

Tens finques rústiques que estan abandonades o en risc de perdre el seu ús?

Contacta amb nosaltres:

  • Farem una entrevista.
  • Visitarem la finca.
  • T’informarem sobre projectes que puguin ser del teu interès.
  • T’ajudarem a fer un contracte legal (arrendament, cessió...).

Per formalitzar la teva alta com a persona usuària hauràs d’emplenar el full de sol·licitud, que et pots descarregar abans de l’entrevista.

Sol·licitud de persona propietària

Sol·licitud de persona propietària (PDF editable)

*En cas d'emplenar el PDF editable, cal signar-lo digitalment i enviar-lo mitjançant una instància genèrica.

Si ets una persona demandant

Tens ganes d’incorporar-te al món agrari o necessites més terres per completar o fer créixer el teu projecte?

Contacta amb nosaltres:

  • Farem una entrevista.
  • Valorarem la teva experiència, coneixements i necessitats.
  • T’informarem sobre finques disponibles que puguin ser del teu interès.
  • T’ajudarem a fer un contracte legal (arrendament, cessió...).

Per formalitzar la teva alta com a persona usuària hauràs d’emplenar el full de sol·licitud, que et pots descarregar abans de l’entrevista.

Sol·licitud de persona demandant

Sol·licitud de persona demandant (PDF editable)

*En cas d'emplenar el PDF editable, cal signar-lo digitalment i enviar-lo mitjançant una instància genèrica.

Contacte

Banc de terres del Priorat
Consell Comarcal del Priorat

Pl. de la Quartera, 1. 43730 Falset.

Tel. 977 830 119.

A/e: bancdeterres@priorat.cat