Finançament europeu per al programa estratègic de competitivitat que impulsa la comarca del Priorat

Els fons Feder beneficiaran diversos projectes, entre els quals hi ha la creació i desenvolupament d’un banc de terres

23-10-2017

El Programa Estratègic de Competitivitat Territorial (PECT) de la comarca del Priorat es beneficiarà dels fons Feder de la Unió Europea, segons ja ha estat comunicat al Consell Comarcal del Priorat per part de l’Administració. La inversió total és gairebé d’un milió i mig d’euros, dels quals el 50% anirà a càrrec dels fons europeus. Entre els projectes que han estat inclosos en el programa hi ha el desenvolupament d’un banc de terres, que permeti la continuïtat del conreu en finques susceptibles d’abandonament de l’activitat agrícola.

Els PECT són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals, amb l’objectiu d’articular projectes per a la transformació econòmica sobre la base de la recerca, la innovació i la col·laboració dels sectors públic i privat. En el cas del Priorat, el programa està coordinat pel Consell Comarcal i ha comptat amb la col·laboració d’ajuntaments de la comarca, el Parc tecnològic del Vi-Vitec, la DO Montsant, la DOQ Priorat, Pimec i el Parc Natural de Montsant.

El PECT Priorat ara aprovat du per nom: “Priorat-Montsant-Siurana, paisatge agrícola de la muntanya mediterrània. Projecte d’especialització i competitivitat territorial (2016-2020)”. L’objectiu principal que el PECT Priorat es planteja és: “Aprofitar la força integradora, els valors, la qualitat i el valor històric i identitari del paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar un model sostenible de desenvolupament basat en el què la Carta del Paisatge anomena l’eix Vi-Natura- Patrimoni, que permeti la generació de noves oportunitats i la millora de la qualitat i condicions de vida de la població actual i futura de la comarca, i la preservació i posada en valor del territori”.

Un objectiu general que coincideix plenament amb els diferents instruments de desenvolupament territorial desenvolupats els darrers anys a la comarca, com són la Carta Europea del Paisatge, el Pla de Desenvolupament Socioeconòmic Comarcal, la Carta Europea de Turisme Sostenible i la Candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. El president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabaté, opina que el reconeixement del PECT prioratí evidencia que “al Priorat tenim molt ben definit quin és el nostre model de desenvolupament present i futur i, d’altra banda,  som conscients que en una comarca petita com la nostra la col·laboració entre el sector públic i privat és essencial”.

Pel que fa al desenvolupament concret del programa –que coordina el Consell Comarcal del Priorat– els projectes que es beneficiaran dels fons Feder són diversos. D’una banda, hi ha el disseny i creació d’un banc de terres, que vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no disposen de terres en propietat o que en volen gestionar un major nombre, puguin incorporar-se a l’activitat mitjançant la cessió o traspàs d’aquestes terres per part de propietaris que no treballen la terra o que volen deixar de fer-ho per jubilació o altres motius.

Així, el banc funcionarà com una base de dades de propietaris i de finques rústiques i terres susceptibles de ser aprofitades, d’una banda, i de persones que volen dedicar-se a l’activitat agrícola o augmentar la superfície de les seves explotacions, d’una altra. En paraules de Jordi Sabaté, “aquesta és una iniciativa fonamental en una comarca rural i envellida com la nostra on la continuïtat de l’explotació agrícola és essencial per al nostre futur, amb la qual cosa les institucions hem de posar-hi el coll i buscar solucions imaginatives”.

Un altre projecte que rebrà finançament europeu l’impulsa el Parc Tecnològic del Vi-Vitec i persegueix la “Preservació de la Biodiversitat vitivinícola del vi del Priorat”.  Entre els seus objectius, hi ha: “garantir la preservació del material genètic vitivinícola endogen del Priorat, com a principal eina de diferenciació, creixement i millora de la competitivitat i el posicionament internacional del sector vitivinícola prioratí” i “obtenir una selecció clonal de garnatxa negra i carinyena de la DOQ Priorat i de la DO Montsant, plenament adaptada a les característiques qualitatives i edafoclimàtiques de la zona”.

Un tercer projecte que tirarà endavant amb fons de la Unió Europea l’impulsa la DO Montsant i té com a objectiu la caracterització de la singularitat vitivinícola d’aquesta denominació d’origen. Pel que fa a la DOQ Priorat, podrà tirar endavant un projecte que du per nom: “Ecoinnovació i excel·lència en la producció vitivinícola de la DOQ Priorat”.

Inclòs en aquest programa integral de desenvolupament comarcal també hi figura un projecte impulsat per PIMEC-Priorat, amb la idea de fomentar el comerç innovador i sostenible a la comarca. Segons aquest projecte, “l’actual escenari de major afluència de visitants a la comarca, l’èxit dels productes locals (vi i oli) i dels seus valors culturals, paisatgístics i mediambientals, obliga a crear i potenciar un teixit de comerç i serveis més competitiu i més preparat per un consum responsable i adequat a les necessitats de la població i visitants”.