El banc de terres del Priorat comença a caminar

En la seva fase inicial, el que tot just ara comença és el disseny i creació d’aquest banc o fons de terres

10-01-2019

El banc de terres del Priorat ha començat a funcionar aquest mes de gener de 2019 amb la incorporació de dues treballadores, que de bon principi tenen com a principal tasca la fixació dels criteris, el reglament i els requisits específics que han de regular aquest instrument. El banc de terres és un dels projectes inclosos en el Programa Estratègic de Competitivitat Territorial (PECT) “Priorat-Montsant-Siurana”, que compta amb el finançament dels fons Feder de la Unió Europea i que coordina el Consell Comarcal del Priorat. Alhora, és una iniciativa inclosa, com a actuació, en el Sistema de Gestió del paisatge, que es desplega en el marc de la candidatura “Priorat-Montsant-Siurana, mosaic mediterrani” a Patrimoni Mundial de la Unesco. 

En la seva fase inicial, el que tot just ara comença és el disseny i creació d’aquest banc o fons de terres, que vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no disposen de finques en propietat o que en volen gestionar un major nombre, puguin incorporar-se a l’activitat mitjançant acords (traspàs, arrendament, cessió…) amb propietaris des terres que no es treballen o que volen deixar de fer-ho per jubilació o altres motius. El sistema garantirà la seguretat jurídica per ambdues parts.

El banc de terres es crea amb la finalitat d’esdevenir un servei de dinamització i suport a la gestió de l’espai agrari.  Es crearà una base de dades de  finques susceptibles de ser aprofitades, i de persones que volen recuperar-les, i es dissenyaran eines d’acompanyament per al sector agrari. En paraules de Jordi Sabaté, “aquesta és una iniciativa fonamental en una comarca rural i envellida com la nostra on la continuïtat de l’explotació agrícola és essencial per al nostre futur, amb la qual cosa les institucions hem de posar-hi el coll i buscar solucions imaginatives”. 

El banc de terres, com a eina d’aquest Sistema de Gestió del paisatge agrícola, treballarà de forma coordinada amb el Fòrum agrari, actiu des de fa mesos, que també treballa en la definició i reforç del model agrari propi i la caracterització dels instruments que li donin continuïtat. Dos elements d’una mateixa eina al servei de la pagesia.

El PECT Priorat du per nom: “Priorat-Montsant-Siurana, paisatge agrícola de la muntanya mediterrània. Projecte d’especialització i competitivitat territorial (2016-2020)”. L’objectiu principal que el PECT Priorat es planteja és: “Aprofitar la força integradora, els valors, la qualitat i el valor històric i identitari del paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar un model sostenible de desenvolupament basat en el què la Carta del Paisatge anomena l’eix Vi-Natura- Patrimoni, que permeti la generació de noves oportunitats i la millora de la qualitat i condicions de vida de la població actual i futura de la comarca, i la preservació i posada en valor del territori”. 

Un objectiu general que coincideix plenament amb els diferents instruments de desenvolupament territorial desenvolupats els darrers anys a la comarca, com són la Carta del Paisatge, el Pla de Desenvolupament Socioeconòmic Comarcal, la Carta Europea de Turisme Sostenible, tots ells inclosos i refosos en el Sistema de Gestió del paisatge cultural agrícola que aspira a ser declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO.